יום חמישי, 10 בפברואר 2011

RDP


קיימים לא מעט ארגונים אשר משתמשים בגישת ההפרדה

בין רשת ה - DMZ לבין הרשת הפנימית, וברשת הפנימית בין סיגמנט השרתים

לבין סיגמנט המשתמשים , שימוש בהפרדה בין סיגמנטים

ורק גישה ב - RDP ובשימוש ב - Policy מוקשח על השרת הם חשיבה נכונה

ואבטחתית אשר בד"כ מצמצמות את הסיכונים הקיימים.

כאשר אנחנו מגבילים את המשתמש אך ורק לפורט RDP-3389 ומקשיחים את

השרת כראוי מתקיימת סביבת הגנה טובה.

לאחרונה יצא לי להיתקל בכלי שקצת שובר את תפיסת האבטחה שציינתי

הכלי מנצל את פרוטוקול ה - RDP ומאפשר למשתמש "לרכוב" על צינור ה -

RDP בשירותים שונים, אז איך זה נראה:


ואיפה מורידים את זה את בטח שואלים:


עלמנת להתקין את צד ה - Server אנחנו עדיין צריכים לשבור

חלק מהקשחה שמבוצעת אבל מניסיון זה תמיד אפשרי בצורה

כזאת או אחרת.