יום שישי, 14 בינואר 2011

Online Hash Crackers Web Sites

חשבתי לרכז לעצמי ולאחרים רשימה מסודרת של

online hash crackers web sites

MD5

(IRC Bots)
plain-text.info (irc.Plain-Text.info #rainbowcrack - irc.rizon.net #rainbowcrack)
md5.overclock.ch (irc.rizon.net #md5)
c0llision.net (irc.after-all.org #md5crack - ircd.hopto.org #md5crack - ix.dal.net #md5crack)

NTLM

LM

SHA1

SHA 256-512

MySQL

WPA-PSK (free)
(costs $$$)

מקור