יום שישי, 23 באפריל 2010

עידכון אבטחת מידע חודש אפריל 2010

להלן קטע וידאו המתאר את מפגעי אבטחת המידע שהתגלו במהלך חודש אפריל: